De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen winnen.

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
Non-fictieNon-fictie
boek-afbeelding: 
Auteur: 
Tom Sauer en Polis
Uitgeverij: 
Polis, 2017
ISBN: 
978 94 6310 222 3

Tom Sauer (°1969) is professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij was voordien verbonden aan Harvard University.

In zijn inleiding noemt de auteur als de twee grote veiligheidsthema’s in Europa, de volgende: terrorisme en Rusland.  Maar ook overbevolking, de opwarming van de aarde, de energieproblematiek, onderontwikkeling, … worden er vermeld als mondiale gevaren.  Teveel dus om in één enkel boek te behandelen.
Vooral kernwapens, die misschien alle leven op aarde kunnen vernietigen, baren de auteur grote zorgen.

Zijn voornaamste bedoeling met dit boek is echter om met feiten en argumenten aan te tonen dat de kleur van onze bril niet noodzakelijk zwart moet zijn.  De auteur schetst met andere woorden een optimistischer beeld van de toekomst. 

Sauer stelt ondermeer de vraagt of de wereld er niet beter aan toe zou zijn als we met zijn allen inclusiever zouden denken en handelen.  Hij antwoordt dat we niet rond die vervelende vraag kunnen slalommen. 
Vandaag voert de wereldpolitiek echter een beleid van twee maten en twee gewichten. Dat moet veranderen, maar ons gedrag en dat van de beleidsmakers substantieel verbeteren zal pijn doen.  In de eerste plaats moeten wij trachten de allochtone gemeenschap écht te integreren bij ons.  Maar ook Rusland opnemen in de Europese veiligheidsstructuur maakt deel van uit van deze opdracht, zodat de kernwapenarsenalen kunnen worden afgebouwd (!?)…

De finale doelstelling van dit boek is concrete voorstellen te doen om de hete hangijzers constructief aan te pakken - realistisch en pragmatisch.  Maar de auteur is zich er evengoed van bewust dat hij geen pasklare oplossingen kan aanbieden omdat vele problemen té complex zijn. Het is aan de lezer om, met open geest, de argumenten pro en contra te beoordelen, en te evalueren welke toekomstscenario’s hout snijden.

Het boek bespreekt achtereenvolgens en uitgebreid: terrorisme in het algemeen, het 'geval' Rusland, de nucleaire haves en have-nots en het nucleaire terrorisme.
Een volledig hoofdstuk is gewijd aan het vraagstuk van de kernoorlog: het afschrikkingseffect enerzijds en de reële dreiging van gebruik anderzijds.

In zijn eindconclusie stelt Sauer dat men niet met uitsluitingen moet blijven werken maar daarentegen een positieve boodschap dient uit te dragen die wijst op de bestaande mogelijkheden en kansen, zowel in onze welvaartstaat als in de wereld in zijn geheel.  Door hiervan meer gebruik te maken, zou de kans op radicalisering en terrorisme moeten verminderen.  Volledig uitsluiten is overigens onmogelijk. 

De wereldvisie van Sauer steunt volgens mij evenwel op zovele “als”-voorwaarden dat zijn verlangens eerder wensdromen zijn. Hij geeft immers nergens enige concrete aanwijzingen van hoe we die “als”- voorwaarden kunnen realiseren.  De laatste doelstelling van concrete voorstellen wordt dus niet ingevuld en de belofte in de ondertitel van het boek - 'Hoe we de strijd voor vrede kunnen winnen' – wordt dan ook niet ingelost.

Mijn conclusie. Dit boek leest vlot en is ook interessant.  Vooral – zoals zo dikwijls - omdat het de lezer aanzet om na te denken, ditmaal over de gewelddadige gevaren die onze leefwereld bedreigen. Een gegeven waar we ons eigenlijk toch liefst zo weinig mogelijk mee bezig houden, met de gedachte er individueel niets aan te kunnen doen.

Vandaar de waarschuwing: “It is the biggest of all mistakes to do nothing because you can only do a little!”

 

 

Willy Raats