De Chomsky Papers

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
Non-fictieNon-fictie
boek-afbeelding: 
Auteur: 
Noam Chomsky
Uitgeverij: 
EPO Berchem, 2017
ISBN: 
978 94 6267 101 0

In het Engels was de titel van het boek ‘Wie heerst er over de wereld?’. Dat is de vraag die Chomsky zich blijkbaar al zijn hele carrière stelt. Als geen ander is hij op zoek naar de verborgen steken en draadjes onder het zichtbare weefsel van het wereldgebeuren. Een duidelijk en eensluidend antwoord geven, is natuurlijk niet eenvoudig. Toch is het eenvoudig om, tussen de krachten die de wereld vormgeven, te ontdekken wie de grootste invloed uitoefenen. Sinds 1945, toen de macht van de VS een historisch ongehoord hoogtepunt bereikte, moeten de VS een toenemend krampachtig beleid voeren om zo weinig mogelijk die macht met anderen hoeven te delen. Dat verloopt allesbehalve op een democratische manier, zelfs in de VS, waar vooraanstaande onderzoekers vaststellen: “De economische elite en de georganiseerde groepen die de belangen van de zakenwereld vertegenwoordigen hebben een doorslaggevende en onafhankelijke impact op het regeringsbeleid van de VS, terwijl de gemiddelde burger en zijn belangenorganisaties weinig of geen onafhankelijke invloed hebben en “hun studies bewijzen” dominantie door een economische elite en van vooringenomen pluralisme, niet voor theoretische modellen van electorale meerderheidsdementie of van meerderheidspluralisme. De overgrote meerderheid van de bevolking aan de onderkant van de inkomens- en welvaartsschaal wordt effectief uitgesloten en ze worden volkomen genegeerd door zij die ze zogezegd vertegenwoordigen. De kleine groep aan de top heeft een overweldigende invloed en het totale steunbedrag voor kiescampagnes is zelfs een merkwaardig goede voorspelling voor de latere beleidskeuzes. Dus doet de bevolking niet meer de moeite om nog te stemmen. Dat klassegebonden stemverzuim is te wijten aan de vreemde afwezigheid in het Amerikaanse politieke systeem van een socialistische massapartij, wat doet denken aan het begin van de 19de eeuw.

Veel Amerikanen behoren tot de twee belangrijkste partijen die enkel door het geld gedreven worden, anderen kunnen maar enkel dromen van een massale actie die de galopperende economische ongelijkheid en de stelselmatige economische neergang effectief zou omkeren. Ook in Europa is de teloorgang van de democratie overduidelijk, zoals de financiële machten ook daar demonstreerden – met bijvoorbeeld de brutale reactie op de crisis in Griekenland, waarbij ze Griekenland gebruikten om de “reddingsfondsen” (zogezegd bedoeld voor de Grieken) te kunnen doorsluizen naar Franse en Duitse banken - de werkelijke schuldigen die veel te riskante leningen hadden toegekend . De lakens worden nu uitgedeeld door de toplui van toenemend gemonopoliseerde economieën, van gargantueske en vaak roofdierachtige financiële instellingen van multinationals-met-staatsbescherming…

Ondertussen gaat ons leefmilieu naar de haaien aan een snelheid die zowat 100 keer hoger ligt dan de ergste klimaatverandering die we kunnen waarnemen in geologische onderzoeken.

Even macaber is de toenemende dreiging van een nucleaire oorlog. Tijdens de koude oorlog is de wereld als bij mirakel ontsnapt aan een onvoorstelbare ramp, en nadien werd de geruststellende fabel verspreid van nucleaire ontwapening en non-proliferatie - zie de lange periode van vrede die het gevolg was van atomieke bedreiging…(“Too big to use”). Intussen zijn alle grote (en andere) mogendheden programma’s van “nationale onveiligheid“ (Melvin Goodman) aan het uitvoeren die met verbeterde doeltreffendheid “een beperkte nucleaire oorlog” moeten mogelijk maken met ontkenning van de gekende snelle escalatiedynamiek als gevolg, richting Armageddon…..

‘De Chomsky Papers’ is eigenlijk het zoveelste boek in de rij waarin Chomsky vastberaden blijft hameren op dezelfde thema’s, waarvan hier enkele voorbeelden:

De VS als grootste schurkenstaat-terroristenstaat in de wereld. Folteringen, en hoe Obama eigenlijk – in tegenspraak met zijn verkiezingsbeloften - de praktijken van Bush weer overnam. De VS zijn tot de tanden toe gewapend. Voorheen gebruikten ze als excuus de dreiging van het Communistische Blok. Na de val van de muur kwam er nochtans geen verandering, dan waren er plots zoveel andere bedreigingen: China en Iran en de “masssavernietigingswapens” van Sadam Hoessein… De VS blijven de noodzaak ontkennen van maatregelen om het klimaat te beschermen, niettegenstaande de wens daartoe vanwege het overgrote deel van de bevolking. Ze hebben de natte droom dat ze totaal energie-onafhankelijk kunnen zijn en ontginnen daarvoor alle mogelijke bronnen van fossiele brandstof. De VS geven er niet om wat de mensheid denkt. Ze blijven ook Israël steunen, het uitverkoren volk, want de Joden zijn teruggekeerd naar het land door de Heer toegezegd. Dat de plaatselijke bevolking door en soort apartheidsregime stelselmatig wordt onderdrukt, is daarbij onbelangrijk. Wapenstilstanden zijn niet écht en worden meteen weer geschonden als het niet goed uitkomt. Vennootschappen en superrijken krijgen almaar meer politieke macht. De VS zijn “verbazingwekkend naïef” en denken dat zij zich niet aan internationale recht moeten onderwerpen. Wat de VS als defensief beschouwt, is duidelijk agressief in de ogen van andere landen. Zo zijn de VS hoogst verbaasd over de “agressieve” houding van Noord-Korea, terwijl ze er toch in een nog niet zo ver verleden een vernietigende oorlog voerde en rond de kusten van dat land ieder jaar gezamenlijke manoeuvres houden met Zuid-Korea.

Dit is een boek dat je enkel kan lezen als je bereid bent dingen te horen die je eigenlijk niet wil horen en bereid bent toe te geven dat je in het verleden zo dikwijls aangenomen hebt wat slimme propaganda je liet geloven. Dat je dus eigenlijk wel zo naïef was om toch nog in de goede bedoelingen van wereldleiders zoals Kennedy en Obama te geloven en zelfs twijfelde toen Bush en Blair grove leugens gingen verspreiden om toch maar een oorlog te kunnen beginnen om hun bevoorrading van “oil” veilig te stellen.

Chomsky getuigt van een merkwaardige historische kennis en een boven het rumoer van de algemene opinie verheven inzicht in en brede visie op het wereldgebeuren. Hij heeft het geheugen van een olifant aangevuld met kennis, feiten en documentatie - opgebouwd gedurende al die jaren van schrijven, lezingen geven, en he weerleggen van de kritiek van hoogst verontwaardigde burgers. Als hij iets beweert – en je denkt dat hij in zijn analyse en gevolgtrekkingen toch wel heel erg vér gaat - schuift hij meteen tekst en bron naar voor. Hij bewijst dus zijn beweringen meteen door bronnen aan te halen.

Chomsky laat je achter in een totaal onbetrouwbare, smerige wereld, waarin zelfs de media niet meer betrouwbaar blijken en waarin letterlijk àlles bestuurd wordt door onverzadigbare dorst naar geld, winst, nog méér rijkdom. De politieke macht die daarbij nodig is, ligt in de handen van een miniem kleine groep die niets en niemand ontzien.

Chomsky geeft ook geen oplossing, hij zegt niet wat “we“ nu zouden moeten doen. Hij spreekt enkel de overtuiging uit dat “we” wel in staat zijn te doen wat nodig is. Als het helemaal de spuigaten uitloopt?

 

V De Raeymaeker

 

€19,95

 

Zie ook http://ww.epo.be/HVV/